Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
asi5050

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları (Yazarları, Şairleri) ve Eserleri

ZİYA PAŞA (1825-1880)
Başlıca Eserleri:

Zafername (1868, düzyazı şiir)
Rüya (ölümünden sonra, 1910)
Veraset Mektupları (ölümünden sonra 1910)
Eş'ar-ı Ziyâ (ölümünden sonra şiir, 1881)
Şiir ve İnşa (makale)
Harabat (Şiir Antolojisi)
Defter-i Âmal (Anı)

Tercümeleri:

Viardot'tan, Endülüs Târihi'ni,
Cheruel ile Lavallee'den,
Engizisyon Târihi'ni,
J.J. Rousseau'dan Emil
Moliere'den Tartuffe 

NAMIK KEMAL (1840-1888)
Oyun:

Vatan Yahut Silistre (1873, yeni harflerle 1940)
Zavallı Çocuk (1873, yeni harflerle 1940)
Akif Bey (1874, yeni harflerle 1958)
Celaleddin Harzemşah (1885, yeni harflerle 1977)
Kara Bela (1908)

Roman:

İntibah (1876, yeni harflerle 1944)
Cezmi (1880, yeni harflerle 1963)

Eleştiri:
Tahrib-i Harabat (1885)
Takip (1885)
Renan Müdafaanamesi (1908, yeni harflerle 1962)
İrfan Paşa'ya Mektup (1887)
Mukaddeme-i Celal (1888)

Tarih:

Devr-i İstila (1871)
Barika-i Zafer (1872)
Evrak-ı Perişan (1872, yeni harflerle 1973)
Kanije (1874)
Silistre Muhasarası (1874, yeni harflerle 1946)
Osmanlı Tarihi (1889, ölümünden sonra, yeni harflerle 3 cilt, 1971-1974)
Büyük İslam Tarihi, (1975, ölümünden sonra)

ŞİNASİ (1826-1871)

Tercüme-i Manzume
Şair Evlenmesi
Müntehabat-ı Eşhar (1862, Divan-ı Şinasi adıyla da bilinir, şiirlerinden seçmeler)
Durub-u Emsal-i Osmaniye (1863, atasözleri derlemesi)
Müntahabat-ı Tasvir-i Efkar (18623, 1885. Ebüzziya Tevfik tarafından düzenlenen seçme makaleler)

AHMET MİTHAT EFENDİ (1844-1912)
Roman-Öykü:

Kıssadan Hisse (1869)
Esaret (1870)
Hasan Mellah (1873)
Hüseyin Fellah (1873)
Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul'da Neler Olmuş (1873)
Yeryüzünde Bir Melek (1875)
Felatun Bey'le Rakım Efendi (1875)
Karı Koca Masalı (1875)
Paris'de Bir Türk (1876)
Süleyman Musuli (1877)
Karnaval (1881)
Vah (1882)
Dürdane Hanım (1882)
Acaib-i Alem (fenni roman, 1882)
Cellad (1884)
Letaif-i Rivayat (25 kitaplık öykü dizisi, 1887)
Haydut Montari (1888)
Demir Bey yahut İnkişaf-ı Esrar (1888)
Gürcü Kızı yahit İntikam (1889)
Diplomalı Kız (1890)
Müşahedat (romanın romanı, 1891)
Hayal ve Hakikat (1892)
Taaffüf (Fatma Aliye ile, 1895)
Gönüllü (1896)
Amerika Doktorları (fenni roman, 1898)
Jön Türk (1910)

Oyun:

Eyvah (oyun, 1871)
Açık Baş (oyun, 1874)
Ahz-ı Sar yahut Avrupa'nın Eski Medeniyeti (1874)
Zuhur-ı Osmaniyan (1877)
Çengi (1877)
Çerkeş Özdenler (1884)
Fürs-i Kadim'de Bir Facia yahut Siyavuş (oyun, 1884)

Dil:

Durub-ı Emsal-i Osmaniye
Hekimiyatının Ahvalini Tasvif (1871)

Tarih:
Kainat (15 kitap, 1871-1881)
Üss-i İnkilab (2 cilt, tarih 1877-1878)
Tarih-i Umumi (2 cilt, 1878-1879)
Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide (3 cilt, 1886-1888)
Tedris-i Tarih-i Edyan (1913)
Tedris-i Tarih-i Umumi (1913)

Makale-Mektup:

Menfâ (1877)
Zübdet-ül Hakayık (anı-belge, 1878)
Ekonomi-Politik (1879)
Müntehabat-ı Tercüman-ı Hakikat (3 cilt, 1883)
Arnavudlar ve Solyotlar (1888)
Müntehebat-ı Ahmed Mithad (3 cilt, 1889)
Halla-ü Ukad (mektuplar, 1890)

Ruhbilim:

Nevm ve Hâlât-ı Nevm (1881)
İlhamat ve Tagligat (1885)

ŞEMSETTİN SAMİ (1850-1904)
Roman:

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (1872)

Oyun:

Besa yahut Ahde Vefa (1875)
Gâve (1876)

Dil:

Kamus-ı Türki (2 cilt, 1899-1900, tıpkıbasımları 1978, 1989)
Kamus-ı Fransevi (1882-1905, Fransızca'dan Türkçe'ye sözlük)
Kamus-ı Fransevi (1885, Türkçe'den, Fransızca'ya sözlük)
Küçük Kamus-ı Fransevi (1886, Fransızca'dan Türkçe'ye sözlük)
Usul-i Tenkit ve Tertib (1886)
Nev'usul Sarf-ı Türki ((1891)
Kamus'ül Âlam (6 cilt, 1889-1898, tarih ve coğrafya ansiklopedisi)

Ayrıca "Cep Kitapları" adıyla çeşitli konularda küçük öğrenci kitapları yayınladı.

AHMET VEFİK PAŞA (1823-1891)

Lehçe-i Osmani (Türkçe Sözlük)
Fezleke-i Tarih-i Osmani (Kısa Osmanlı Tarihi)
Hikmet-i Tarih (Tarih Felsefesi)
Şecere-i Türki (Tercüme)
Moliere'in 16 eserini tercüme etmiştir.RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847-1914)
Şiir:

Nağme-i Seher (1871)
Yadigâr-ı Şebâb (1873)
Zemzeme (3 cilt, 1883-1885)
Tefekkür (düzyazı ile karışık, 1888)
Pejmürde (düzyazı ile karışık, 1893)
Nijad Ekrem (2 cilt, anılarla birlikte, 1900-1910)
Nefrin (1914)

Roman:

Araba Sevdası (1896-1963)

Öykü:

Saime (1888)
Muhsin Bey Yahut Şairliğin Hazin
ir Neticesi (1890)
Şemsa (1895)

Oyun:

Afife Anjelik (1870)
Atala Yahut Amerikan Vahşileri (1873)
Vuslat Yahut Süreksiz Sevinç (1874)
Çok Bilen Çok Yanılır (1916)

Nesir (Düzyazı):

Talim-i Edebiyat (1872)
Takdir-i Elhan (1886)
Kudemaden Birkaç Şair (1888)
Takrizat (1896)

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN (1852-1937)
Şiir:

Sahra (1879)
Ölü (1886)
Hacle (1886)
Bir Sefilenin Hasbihali (1886)
Bâlâ'dan Bir Ses (1911)
Validem (1913)
İlham-ı Vatan (1918)
Tayflar Geçidi (1919)
Ruhlar (1922)
Garâm (1923)

Oyun:

İçli Kız (1874)
Sabr ü Sebat (1875)
Duhter-i Hindu (1875)
Nazife yahut Feda-yı Hamiyet (1876, 1919)
Tarık yahut Endülüs Fethi (1879, 1970)
Eşber (1880, 1945)
Zeynep (1908)
Macera-yı Aşk (1910)
İlhan (1913)
Tarhan (1916)
Finten (1918, 1964)
İbn Musa (1919, 1928)
Yadigar-ı Harb (1919)
Hakan (1935)

SAMİPAŞAZADE SEZAİ (1860-1936)
Roman:

Sergüzeşt (1889)

Öykü:

Küçük Şeyler (1892)

Oyun:

Şir (arslan, 1879)

Sohbet-Eleştiri-Anı:

Rumuzu'l- Edeb (1900)
İclal (1923)

NABİZADE NAZIM (1862-1893)

Heves Ettim(şiir,1885);
Minimini-yahut-Yine Heves(şiir,1886);
Yadigarlarım(anı-öykü,1886)
Zavallı Kız(öykü.1890)
Bir Hatıra(öykü,1890)
Karabibik(uzun öykü,1891)
Sevda(öykü,1891)
Mini Mini Mektepli(okuma ve yazma parçaları,1891)
Hala Güzel(öykü,1891)
Haspa (öykü,1891)
Seyyie-i Tesamüh(-hoşgörünün kötülüğü-uzun öykü,1892)
Esatir(mitoloji,1892)
Aynalar(fizik kitabı,1892)
Zehra(roman,1896) 

MUALLİM NACİ (1850-1893)
Şiir:

Terkib-i Bend-i Muallim Naci
Ateşpare (1883)
Şerâre (1884)
Fürûzan (1885)
Sümbüle (1889)
Yadigâr-ı Naci

Eleştiri:

Muallim (1886)
Demdeme (1886)

Anı:

Medrese Hatıraları (1885)
Ömer'in Çocukluğu (1890-1969)

Sözlük:

Lügat-ı Naci (1891-1978)

Araştırma:

Osmanlı Şairleri (1890-1986)
İstilahât-ı Edebiyye (1890-1984)
Esâmi (1890)

Mektup:

Muhaberat ve Muhaverat (1884)
Şöyle Böyle (1884)
Mektuplarım (1886)

Oyun:

Heder (ölümünden sonra, 1908)

DİREKTÖR ALİ BEY (1844-1899)
Oyun:

Kokona Yatıyor yahut Madam Uykuda (1870)
Ayyar Hamza (Moliere'den adapte -1871)
Misafir-i İstiskal (1871)
Geveze Berber (1873)
Gavo Minar ve Şürekası (tercüme oyun-1889)
Letafet (1897)
Lehçetü'l Hakayık (mizah sözlüğü-1897)

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri Resimleri

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri Sunumları

 • 2
  Önizleme: 2 ay önce

  Bu sunuma açıklama eklenmemiş.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

  2. Sayfa
  Tanzimat Edebiyatı Batı etkisindeki Türk Edebiyatının ilk devresidir.Tanzimat Dönemi siyasi açıdan Tanzimat Fermanının ilan edildiği 1839 tarihiyle başlar.Tanzimat Döneminin sanatsal açıdan başlangıcı ise TERCÜMAN-I AHVAL gazetesinin çıkarılması iledir.(1860)Tanzimat Edebiyatı 1. Dönem ve 2. Dönem olarak iki bölümde ele alınır.

  3. Sayfa
  HAZIRLIK DÖNEMİ1839 ile 1860 yılları arasını kapsar.Özellikle Fransız Edebiyatı’ndan şiir, hikaye ve roman çevirilerinin yapıldığı bir geçiş dönemidir.Divan Edb. İle Tanzimat Edb. Arasında bir köprü gibidir.Devlet eliyle çıkarılan ilk Türk gazetesi olan TAKVİM-İ VAKAYİ bu dönemde çıkarılırBu dönemde Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği Telemak ilk çeviri romanımızdır.

  4. Sayfa
  1. DÖNEM(1860-1878)“Sanat toplum içindir.” görüşüyle eserler vermeye çalışmışlardır.Dilde sadeleşmeyi amaçlamışlar ancak başarılı olamamışlardır.Fransız Edebiyatı’nı örnek almışlar ve Fransa’da ortaya çıkan “ROMANTİZM” akımının etkisinde kalmışlardır.Batı Edebiyatı’ındaki roman, makale, eleştiri, deneme gibi türler edebiyatımıza bu dönemde girmiştir.Ortaya koyulan romanlar teknik bakımdan kusurludur.Şiirde Divan Edb. nazım şekilleri kullanılmıştır ancak içerikte yeniliğe gidilmiştir. Şiirlerde adalet, hürriyet, zulüm gibi konular işlenmiştir.Şiirde biçim güzelliği değil içerik ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır.Türk Edebiyatı’na “noktalama işaretleri” bu dönemde getirilmiştir.Çeviri edb. ve gazetecilik dönemin özelliklerindendir. Dönemin şair ve yazarları ŞİNASİ, NAMIK KEMAL VE ZİYA PAŞA’dır

  5. Sayfa
  2. DÖNEMAğırlaşan siyasi şartlardan dolayı “Sanat, sanat içindir.” anlayışını benimsemişlerdir.Toplumsal konuların yerini aşk, ayrılık, düş kırıklığı gibi konular almıştır.Divan Edebiyatı’nın etkisi azaldığından edebiyatta yenilik hareketleri belli bir düzeye ulaşmıştır. Dönem sanatçılarından ABDÜLHAK HAMİT TARHAN şiirde yeniliğin öncüsü olmuştur.Biçim yönünden yeni nazım şekilleri denense de dildeki ağırlık devam etmiştir.Dönemin yazar ve şairleri RECAİZADE MAHMUT EKREM, ABDÜLHAK HAMİT TARHAN, AHMET MİTHAT EFENDİ, ŞEMSEDDİN SAMİ, SAMİ PAŞAZADE SEZAİ, NABİZADE NAZIM VE MUALLİM NACİ’dir.

  6. Sayfa
  ŞİİRHer iki dönem şairleri biçim yönünden Divan şiiri geleneğine bağlı kalmışlardır.Her iki dönem şairleri “Romantizm”in etkisinde kalmışlardır.1.dönem şairleri “toplum için sanat” anlayışını; 2.dönem şairleri ise “sanat için sanat” anlayışını benimsemişlerdir.1.dönem şairleri “vatan,millet,adalet” gibi konuları ele alırken; 2. dönemdekiler “aşk, doğa, ölüm” gibi konuları ele almışlardır.1. dönem şairleri dilde sadeleşmeyi amaçlamış ancak bunda başarılı olamamışlardır. 2. dönem şairleri ise ağır olan bu dili daha da ağırlaştırmışlardır.Şiirde sanatlı söyleyiş her iki dönem şairleri için de amaç olmaktan çıkmıştır.İki dönemin şairleri de şiirde parça güzelliğini bırakıp bütün güzelliğine ve konu birliğine önem vermiştir.

  7. Sayfa
  ROMAN VE HİKAYEİlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği Telemak’tır.İlk yerli romanımız Şemseddin Sami’nin yazdığı “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat”tır.İlk edebi romanımız Namık Kemal’in yazdığı “İntibah”tır.İlk tarihi romanımız Namık Kemal’in yazdığı “Cezmi”dir.İlk köy romanımız Nabizade Nazım’ın yazdığı “Karabibik”tir.İlk hikaye kitabımız Ahmet Mithat Efendi’nin “ Letaif-i Rivayat”ıdır.Konular genellikle günlük yaşamdan ya da tarihten alınmıştır.Yazarlar, kişiliklerini eserlerine yansıtmışlardır.Olay akışında rastlantılara sıkça karşılaşılır.Kahramanlar tek yönlüdür; hep iyi ya da hep kötü.1.dönemde romanın amacı halkı eğitmek iken 2.dönemde amaç sanattır.1.dönem “Romantim”in, 2.dönem “Realizm”in etkisinde kalmıştır.

  8. Sayfa
  TİYATROİlk ciddi tiyatro 1867’de Güllü Agop’un idare ettiği Osmanlı Tiyatrosu’dur.İlk Türk piyesi küçük bir dram ola”Hikaye-i İbrahim Paşa ve İbrahim Gülşeni”dir.Batılı anlamdaki ilk tiyatro Şinasi’nin yazdığı “Şair Evlenmesi’ adlı komedidir.Sahnelenen ilk tiyatromuz ise Namık Kemal’in yazdığı “Vatan Yahut Silistre’dir.Tiyatro halkı eğitmek amacından dolayı daha çok okunmak için yazılmıştır.1.dönem tiyatrolarının dili 2. döneme göre daha anlaşılır bir niteliktedir.

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri Videoları

 • 3
  2 ay önce

  Tanzimat Dönemi Sanatçıları ve Eserleri

 • 1
  2 ay önce

  Tanzimat Dönemi Sanatçıları ve Bazı Önemli Eserleri

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..